Dataskydd är en fråga om förtroende och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker www.sternhammar.se varför vi fullt ut applicerar de lagar som finns när vi hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill härmed informera dig om hur vi lagrar och använder data. Följande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi har och samlar in från dig genom www.sternhammar.se. Vi kommer beskriva vilken data vi bearbetar och hur detta sker.

 

1.  Ansvar av personuppgifter och dina rättigheter

Sternhammar AB, registreringsnummer 556614-6386 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vi har följande kontaktuppgifter:

Sternhammar AB
Skjutbanevägen 6
703 69 Örebro 

Tfn: 019-25 80 50
E-post: epost@sternhammar.se
Organisationsnummer: 556614-6386

Endast personer på Sternhammar AB som behöver tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med behandlingen ges tillgång till personuppgifterna. Vi säljer aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sternhammar AB. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under kapitel 3 och 4.2.

 

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan begära en kopia av uppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att personuppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

 

2. Insamling och bearbetning av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är uppgifter som kan hänföras till en bestämd enskild fysisk person som namn, telefonnummer, adress samt annan data som du angivit vid registrering av kundkonto.

 

2.1 Kundkonto

Alla kunder som handlar av Sternhammar AB registreras genom kundcenter och får således ett kundkonto.

 

När du på egen hand ansöker om kundkonto i e-handeln får du direkt lösenordsskyddad åtkomst till dina data, som lagrats hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller byta lösenord. Vill du ändra dina befintliga kontaktuppgifter kontaktar du Sternhammar AB på 019-25 80 50 eller via epost@sternhammar.se

 

Obligatoriska uppgifter som lämnas vid all kundkortsregistrering för att kunna administrera dina ordrar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är:

 

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Organisationsnummer

Företagsnamn

Fakturerings- och leveransadress

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Stad

Land

Lösenord (vid registrering via e-handel endast)

 

Vi använder din e-postadress för att kunna bekräfta din beställning samt leverans och för att kunna kommunicera med dig. Din e-postadress används också som din identifiering (användarnamn) när du loggar in i vår e-handel.

 

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för genomförandet av köpprocessen som uppgifter om ditt köp och orderhistorik, inklusive eventuella senare reklamationsfall, i marknadsföring samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri.

 

3. Hur vi använder dina data för reklamsyften

Förutom behandlingen av dina uppgifter vid handläggning rörande ditt köp hos Sternhammar AB använder vi dina data för följande syfte: Att förbättra din upplevelse på www.sternhammar.se genom att göra den mer kundanpassad och individuell; Att kommunicera med dig rörande dina gjorda beställningar eller om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer och för att kunna rekommendera produkter som kan intressera dig. För detta syfte använder vi befintlig information såsom produkter du har handlat/tittat på. Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du invända mot genom ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, telefon).  Vi kan komma att dela din information med våra IT- och systemleverantörer och har med de berörda parterna då tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

 

3.1 Nyhetsbrev

Sternhammar AB lagrar ditt namn, företagsnamn och e-postadress och gör cirka 10 utskick per år med  nyheter, erbjudanden och kampanjer. Nyhetsbreven kan baseras på data från tidigare utskick eller klick på vår hemsida. Vill du inte fortsätta få nyhetsbrev från oss kan du avprenumerera (se länk i nyhetsbrevet) eller kontakta oss på 019-25 80 50 eller via epost@sternhammar.se

 

3.2 Postutskick

När vi gör postutskick till dig använder vi den adress som är registrerad i våra system. Om du inte längre vill ha reklamutskick kan du säga upp det genom att kontakta kundcenter.

 

4. Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen som namn, adress, personnummer e-post m.m. Förutom dessa uppgifter som du själv lämnat finns cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare (om du inte har stängt av cookies, se 4.4).

 

4.1 Varför lagrar Sternhammar AB dina personuppgifter och cookies?

Vi vill leverera en bra upplevelse för våra besökare, vilket innebär att kunna presentera och marknadsföra skräddarsydda produkter, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi ska kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies dock blir upplevelsen inte lika personlig. Vidare använder vi cookies för att

 

Spara dina uppgifter om du väljer ”kom ihåg mig” när du loggar in.

Spara dina favoritprodukter och tidigare inköp.

 

4.2 Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud. Vi använder följande tredjepartstrackers för att spåra och analysera cookies:

 

Google Analytics
Hotjar

 

4.2.1 Google Analytics

Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen genom cookies som lagras på din dator. Du kan förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk. Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

Du ansöker om ett konto till vår e-handel

Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

 

4.2.2 Hotjar

Hotjar spårar beteende och inte individer. För att skydda och garantera besökarnas integritet bygger Hotjar på anonyma insikter i användandet av hemsidan och inte på personuppgifter. Besökare tilldelas en unik användaridentifiering, så att Hotjar kan hålla reda på återkommande besökare utan att förlita sig på någon personlig information. När data samlas in med inspelningar har Hotjar också olika automatiserade funktioner för hemlighållande av information och datan hålls privat i besökarens webbläsare, vilket innebär att personligt identifierbar information aldrig når servrarna och sessionerna är därigenom privata.

Om du inte vill att ditt beteende på hemsidan ska spåras kan du spärra Hotjar här:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

4.3 Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Sternhammar ABs cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

 

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din order eller fullgöra de åtagande vi har gentemot dig under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina order eller utföra vårt avtal. Om du godkänt att ta emot marknadsföring genom nyhetsbrev kommer vi att spara ditt namn och e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar eller motsäger dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. För bokföringsändamål sparar vi information i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Vi lagrar cookies i 26 månader.

 

6. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Om Sternhammar AB drabbas av dataintrång som på något sätt berör dina personuppgifter kommer du att informeras om detta.

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras.

 

Integritetspolicy och datalagring

Uppdaterad 2019-03-20

GDPR är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen med ytterligare skärpta krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter.

Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner att din data hanteras i enlighet med Sternhammar ABs integritetspolicy och vår användning av cookies.

Du hittar vår integritetspolicy här