ADR-KABEL

Lågspänningskabel i PVC/PVC/PUR för transport av farligt gods enligt DIN 72570 Teil 10, GGVS/ADR Anhang B2. ADR-kabeln är konstruerad för användning inom nyttofordons-tillverkningen. Den används för elinstallation på olika typer av släpvagnar och långtra

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2

Integritetspolicy och datalagring

Uppdaterad 2019-03-20

GDPR är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen med ytterligare skärpta krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter.

Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner att din data hanteras i enlighet med Sternhammar ABs integritetspolicy och vår användning av cookies.

Du hittar vår integritetspolicy här