Fördelningsblock för luft

Blocken har utgångarna åt en sida alternativt åt två sidor. Alla block har två ingångar, Det innebär att man kan ha två matningar och därmed minska risken med för dåligt flöde till utgångarna. Den ena ingången kan givetvis användas som utgång istället om så önskas. Tekniska data Montage: genomgående hål Arbetstemperatur: -10°C - +120°C Tryckområde: vacuum - +10 bar Media: filtrerad tryckluft Material: eloxerad aluminium SS 4212 -06

  • Totalt: 3
  • Totalt: 3

Integritetspolicy och datalagring

Uppdaterad 2019-03-20

GDPR är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen med ytterligare skärpta krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter.

Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner att din data hanteras i enlighet med Sternhammar ABs integritetspolicy och vår användning av cookies.

Du hittar vår integritetspolicy här